I Flex S F

I Flex S F

 

Maskin med destillator avsedd för kolväte och alternativa miljövänliga lösningsmedel.

 

I-Flex 240/S

- 12/14kg

- Trumma 900 x 390mm

- Tankar 80/80

 

I-Flex 320/S

- 16/18kg

- Trumma 900 x 500mm

- Tankar 80/80

 

1735 x 1600 x 2325mm