I Flex N F

I Flex N F

 

Maskin med destillator avsedd för kolväte och alternativa miljövänliga lösningsmedel.

 

Multi Flex 240N

- 12/14kg

- Trumma 900 x 390mm

- Tankar 80/80

 

Multi Flex 320N

- 16/18kg

- Trumma 900 x 500mm

- Tankar 80/80

 

1200 x 2100 x 2370mm